LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 31/8/2015 ĐẾN NGÀY 06/9/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(31/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 14 giờ: xét tốt nghiệp các lớp trung cấp thi đợt 1 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- HĐTTN, Ban thư ký

- Phòng họp

Thứ 3

(01/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban Ban giám hiệu

- Ban tuyển sinh

- Ban thư ký

- Ban giám hiệu

- Phòng họp

Thứ 4

(02/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Nghỉ Lễ Quốc khánh

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 5

(03/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 15 giờ: họp Đảng ủy

- Ban tuyển sinh

- Đảng ủy

- VP Đảng ủy

Thứ 6

(04/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 7

(05/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 7 giờ 30: hội đồng chấm luận văn thạc sĩ QTKD

- Ban tuyển sinh

- Theo QĐ thành lập HĐ

- Phòng D41, D42

Chủ nhật

(06/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 7 giờ 30: hội đồng chấm luận văn thạc sĩ QTKD

- Ban tuyển sinh

- Theo QĐ thành lập HĐ

- Phòng D41, D42

Go to top