LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(24/10/2016)

-9h00: Họp Tổ Đảm bảo chất lượng

-Tổ trưởng các Tổ đảm bảo chất lượng

-Phòng họp

Thứ 3

(25/10/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(26/10/2016)

-8h30: Họp giao ban

-BGH, Các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(27/10/2016)

-7h00: Chạy chương trình Hội thi văn nghệ truyền thống lần 8, năm 2016

-  -BTC Hội thi

-         Hội trường A

Thứ 6

(28/10/2016)

-8h30: Chương trình tuyên truyền phòng chống Ma túy cho HSSV

-18h00: Thi diễn văn nghệ truyền thống lần 8, năm 2016, đêm thứ 1

- Phòng CTCT, các đơn vị thuộc trường

-BTC Hội thi

-Hội trường A

-Hội trường A


Thứ 7

(29/10/2016)

-          7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Anh văn A, B, C

-         13h30: Hội nghị học tập, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

-18h00: Thi diễn văn nghệ truyền thống lần 8, năm 2016, đêm thứ 2

-         Trung tâm ĐTCĐR-PTNNL

-         Đảng ủy, CB,GV,NV

-BTC Hội thi

-         Dãy B

-         Hội trường A

-         Hội trường A

Chủ nhật

(30/10/2016)

-          7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học A, B

-18h00: Tổng kết trao giải Hội thi văn nghệ truyền thống lần 8, năm 2016

-         Trung tâm ĐTCĐR-PTNNL

-         BTC Hội thi

-         Dãy F

-         Hội trường A

Go to top