PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 

Địa chỉ: Lô Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 07103 740 768 - Fax:  07103 740 768

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top