LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 13/7/2015 ĐẾN NGÀY 19/7/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(13/7/2015)

- Các lớp khóa 9 bắt đầu học giáo dục quốc phòng

- 13 giờ 30: họp Hội đồng thi đua- khen thưởng của trường xét thi đua năm học 2014-2015

- 14 giờ: họp xét kết quả phúc khảo, xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học khóa 6 lần 1 năm 2015

- Công bố kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp Đại học khóa 6 lần 1 năm 2015

- Thành viên HĐ TĐ-KT

- HĐTN, Ban thư ký

- Ban thư ký

- Phòng họp

Thứ 3

(14/7/2015)

- Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học lần 1 năm 2015

- Ban thư ký

 

Thứ 4

(15/7/2015)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 9 giờ 40: Hội đồng thi đua-khen thưởng của trường thông qua kết quả xét thi đua

- 10 giờ: họp Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 14 giờ: họp xét kết quả tuyển sinh liên thông ngày thi 27-28/6/2015.

- 15 giờ: họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015.

- BGH, các đơn vị

- HĐ TĐ-KT

 

- Hội đồng KH và ĐT

- Thầy Minh

 

- HĐTS, ban thư ký

 

- Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ

- Phòng họp

- Phòng họp

 

- Phòng họp

 

- Phòng thầy Minh

 

- Phòng họp

 

- Phòng họp

Thứ 5

(16/7/2015)

- Công bố kết quả thi và nhận đơn phúc khảo tuyển sinh liên thông.

- Ban thư ký HĐ TS LT

 

Thứ 6

(17/7/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(18/7/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(19/7/2015)

- Thi chứng chỉ A, B Tin học tại trường

- Hội đồng thi, TTTH

 

 

Go to top