LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 10/8/2015 ĐẾN NGÀY 16/8/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(10/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Học sinh, sinh viên bắt đầu năm học 2015-2016

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 3

(11/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ: chấm thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Ban chấm thi, giám khảo

- Phòng chấm thi

Thứ 4

(12/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Ban tuyển sinh

- BGH, Trưởng phó các đơn vị

- Thầy Minh

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(13/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng và các lớp liên thông ĐH, CĐ

- Ban tuyển sinh

- BGH, CB được phân công

- Hội trường

Thứ 6

(14/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng và các lớp liên thông ĐH, CĐ

- Ban tuyển sinh

- BGH, CB được phân công

- Hội trường


Thứ 7

(15/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Tổ chức khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành QTKD khóa 3 đợt 1 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Khoa Sau đại học

 

Chủ nhật

(16/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 
Go to top