LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 07/9/2015 ĐẾN NGÀY 13/9/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(07/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 3

(08/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 10 giờ: họp Hội đồng khoa học và đào tạo của trường

- 14 giờ: họp triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp đại học khóa 6, cao đẳng khóa 7 lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Trưởng phó các đơn vị

- HĐ KH và ĐT

- BGH, P.ĐT, các khoa liên quan

- Phòng họp

- Phòng họp

- Phòng họp

Thứ 4

(09/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 10 nhập học

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Ban tuyển sinh

- Thầy Minh

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(10/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 6

(11/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 7

(12/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Chủ nhật

(13/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 
Go to top