LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 09/11/2015 ĐẾN NGÀY 15/11/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/11/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(10/11/2015)

- 14 giờ: họp xét kết quả phúc khảo và xét tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- HĐT TN, Ban thư ký

- Phòng họp

Thứ 4

(11/11/2015)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Công bố kết quả thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- 14 giờ: họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 - Năm 2015

- Ban giám hiệu

- Thầy Minh

- Ban Thư ký

- HĐT, P.ĐT, các Đơn vị liên quan

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

- Phòng họp

Thứ 5

(12/11/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(13/11/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(14/11/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(15/11/2015)

     
Go to top