LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  12/9/2016 ĐẾN NGÀY 18/9/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(12/9/2016)

- 7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

- 13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

Thứ 3

(13/9/2016)

- 7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

Thứ 4

(14/9/2016)

- 7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

-8h30: Họp giao ban

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-BGH, các phòng

 Đơn vị thuộc trường

-         Hội trường A

-         Phòng họp

Thứ 5

(15/9/2016)

-7h30: Đ/c Sơn, Đ/c Minh, Đ/c Bá học Chỉ thị số 05-CT/TW của của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- 7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

Đ/c Sơn, Đ/c Minh, Đ/c Bá

Phòng Đào tạo,

CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

Hội trường Thành Ủy

Hội trường A

Thứ 6

(16/9/2016)

- 7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp cuối khóa

Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

Hội trường A


Thứ 7

(17/9/2016)

-         8h00: Khai mạc “Ngày hội việc làm” năm 2016

   

Chủ nhật

(18/9/2016)

-7h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học Khóa 7 (2012-2016), các lớp cao đẳng Khóa 8 (2013-2016), các lớp liên thông Khóa 8,9 và lớp vừa làm vừa học

-8h00: Tiếp tục chương trình “Ngày hội việc làm” năm 2016

Ban Giám hiêu, P.Đào tạo, CTCT-QLSV, các Phòng, Khoa có liên quan

Hội trường A

Go to top