LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 26/12/2016 ĐẾN NGÀY 01/01/2017)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(26/12/2016)

-  Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(27/12/2016)

-14h00: Họp xét kết quả thi tốt nghiệp đại học VLVH Khóa 6 năm 2016. Công bố kết quả thi tốt nghiệp đại học VLVH Khóa 6 năm 2016

- 16h00: Họp công tác đảm bảo chất lượng với các Tổ đảm bảo chất lượng của các Khoa

-HĐT, P.ĐT, đơn vị có liên quan

- Hiệu trưởng, TTKT, Tổ trưởng và các thành viên tổ ĐBCL các Khoa

-Phòng họp

 

-Phòng họp

Thứ 4

(28/12/2016)

- 8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         Phòng họp

Thứ 5

(29/12/2016)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(30/12/2016)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(31/12/2016)

     

Chủ nhật

(01/01/2017)

     
Go to top