Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(10/4/2017)

-7h30: Hội nghị liên kết Nhà trường- Công an – Nhà trọ

-BGH, đại diện các đơn vị thuộc Trường, CA.Quận, Phường, Chủ nhà trọ

-Hội Trường A

Thứ 3

(11/4/2017)

-  14 giờ:họp thông qua kế hoạch dự thi tuyển sinh liên thông đợt 1/2017

- BGH, Khoa ĐTTX, Đào tạo, TC-HC, QTTB, TC-KH, TTKT-ĐBCLGD

-Phòng họp

Thứ 4

(12/4/2017)

-         8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(13/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(14/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(15/4/2017)

     

Chủ nhật

(16/4/2017)

     
Go to top