Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(24/4/2017)

-9h00: Thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Dược lý- Dược lâm sàng

-15h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Trường học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

- Thành viên Hội đồng, Ban soạn thảo đề án

- Thành viên Hội đồng

- Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 3

(25/4/2017)

-  8h00: Tổ chức chấm thi tại phòng chấm thiTuyển sinh liên thông đợt 1/2017

-  14h00: Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành QTKD, TCNH, NTTS

-Ban Giám khảo

 

-Thành viên HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo của khoa, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách, TTKT

Phòng Chấm thi

-  -Phòng F37

Thứ 4

(26/4/2017)

-         8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(27/4/2017)

-9h00: Thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

-15h00: Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường

- Thành viên Hội đồng, Ban soạn thảo đề án

-Đảng ủy, BTV Đoàn trường

-         Phòng họp

-         VP Đảng ủy

Thứ 6

(28/4/2017)

-         8h00: Đảng ủy làm việc với Thành Đoàn, Đ/c Tín

-Đảng ủy, Thành Đoàn, Đ/c Tín

-         VP Đảng ủy


Thứ 7

(29/4/2017)

     

Chủ nhật

(30/4/2017)

-         Kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

   
Go to top