Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(08/5/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(09/5/2017)

-15h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo Đại học Thú Y.

- Thành viên HĐ thẩm định và Ban soạn thảo Đề án.

-  -Phòng họp

Thứ 4

(10/5/2017)

-  8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phòng họp

Thứ 5

(11/5/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(12/5/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(13/5/2017)

     

Chủ nhật

(14/5/2017)

     
Go to top