Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(15/5/2017)

- Nhận hồ sơ nhập học Tuyển sinh liên thông

- Khoa ĐTTX

Khoa ĐTTX

Thứ 3

(16/5/2017)

-Làm việc bình thường

 

Thứ 4

(17/5/2017)

- 8h30: Họp giao ban

-14h00: Họp hội đồng ĐBCLGD

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

- Thành viên HĐ, Ban Thư ký, Tổ trưởng các tổ ĐBCL

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 5

(18/5/2017)

-Chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh liên thông

- Ban Phúc khảo, Cán bộ chấm thi

Phòng Chấm thi

Thứ 6

(19/5/2017)

-Cả ngày: Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Công bố kết quả phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh liên thông

- Đảng ủy, BGH, Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên

-Khoa ĐTTX

Hôi trường A

-Khoa ĐTTX


Thứ 7

(20/5/2017)

     

Chủ nhật

(21/5/2017)

     
Go to top