Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(29/5/2017)

-         15h00: Họp Ban thường vụ Hội khuyến học

-         Ban Thường vụ

Phòng họp

Thứ 3

(30/5/2017)

-14h30: Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo, Phòng TC-HC, Phòng TC-KH và Trung tâm khảo thí về đánh giá ngoài

-Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, TC-HC, TC-KH  và Trung tâm khảo thí

-  - Phòng họp

Thứ 4

31/5/2017)

-         8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phòng họp

Thứ 5

01/6/2017)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(02/6/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(03/6/2017)

     

Chủ nhật

(04/6/2017)

     
Go to top