Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(17/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 3

(18/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 4

(19/7/2017)

-8h30: Họp giao ban

- Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường Đại học Tây Đô (tiến hành sau khi kết thúc cuộc họp giao ban)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- Thành viên Hội đồng TĐKT

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 5

(20/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 6

(21/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 7

(22/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Chủ nhật

(23/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   
Go to top