Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/4/2018)

-  8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng

-  14h00: Lãnh đạo BTG TU đến Trường làm việc với Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Trưởng BM chính trị, BGH

-Ban TTPC, Khoa KT-TC-NH

-Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Trưởng BM chính trị, BGH

-Phòng họp

-              Phòng họp

Thứ 3

(10/4/2018)

-  8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với Khoa Ngữ văn

-  14h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

-              Ban TTPC, Khoa Ngữ văn

-              Ban TTPC, Khoa KTCN

-              Phòng họp

-              Phòng họp

Thứ 4

(11/4/2018)

-         8h30:Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

-BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(12/4/2018)

-  8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với Khoa Dược – Điều dưỡng

-  14h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với BM Luật

-              Ban TTPC, Khoa D-ĐD

-              Ban TTPC, BM Luật

-              Phòng họp

-              Phòng họp

Thứ 6

(13/4/2018)

-  8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với Khoa Sinh học ứng dụng

-  Ban TTPC, Khoa SHUD

-              Phòng họp


Thứ 7

(14/4/2018)

-8h00: Triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc và TPCT

-18h00: Chương trình văn nghệ gây quỹ và trao học bổng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Khởi năm 2018

- Đoàn trường

- Hội SV

-Hội trường A

-              Hội trường A

Chủ nhật

(15/4/2018)

     
Go to top