Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(30/4/2018)

-Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam

   

Thứ 3

(01/5/2018)

- Nghỉ Lễ Quốc tế lao động

   

Thứ 4

(02/5/2018)

- 8h30:Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(03/5/2018)

- Bắt đầu thi học kỳ 2 – lần 1 – đợt 2 năm học 2017 – 2018 khóa 9,10,11

-PĐT, các Khoa, SV

- Phòng thi

Thứ 6

(04/5/2018)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(05/5/2018)

     

Chủ nhật

(06/5/2018)

-7h00: Phổ biến các quy định học tập, quy trình đào tạo, tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy trong trường học

-13h00: Phổ biến các quy định học tập, quy trình đào tạo, tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy trong trường học

-              Ban tổ chức

-              Ban tổ chức

-              Hội trường A

-              Hội trường A

Go to top