GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Ngay sau khi Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, phòng Tổ chức – Hành chính là một trong ba phòng được thành lập đầu tiên nhằm giúp Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trong việc từng bước xây dựng bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất của Trường. Ban đầu, phòng Tổ chức – Hành chính có 02 cán bộ. Đến nay, phòng có 20 cán bộ gồm ông Lê Văn Sơn – Trưởng phòng, ThS. Trần Hữu Xinh – Phó Trưởng phòng, 6 chuyên viên và 12 nhân viên.

 

1. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quả của công tác tổ chức, hành chính, nhân sự theo đúng quy định của Nhà nước và quy định, quy chế của Trường. Cụ thể, phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các công việc như: soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản; tham mưu công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo; Quản lý chế độ tiền lương, ngày công; đăng ký sử dụng lao động; đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu; phục vụ các mặt hoạt động khác của Trường.

2. Cơ cấu tổ chức

             Hiện nay, Phòng Tổ chức – Hành chính có 5 bộ phận: bộ phận văn phòng, tổ y tế, tổ bảo vệ, tổ tài xế, tổ xây dựng cơ bản. Tất cả các cán bộ, nhân viên của Phòng luôn đoàn kết, quyết tâm cao, ý thức tự giác cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phòng

1. Ông Lê Văn Sơn – Trưởng phòng

2. ThS. Trần Hữu Xinh – Phó Trưởng phòng

Bộ phận Văn phòng: Phụ trách mảng tổ chức, hành chính, nhân sự, công tác đối ngoại. Soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản.

Tổ tài xế: Phụ trách việc lái xe đưa đón các thành viên lãnh đạo, cán bộ quản lý, đơn vị, cá nhân theo quyết định của Trường.

Tổ bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và bảo vệ tài sản cho nhà Trường.

Tổ Y tế: Phụ trách khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Tổ xây dựng cơ bản: Giúp Ban xây dựng cơ bản công tác bồi thường đất và xây dựng cơ bản Trường.

 3. Thành tích đạt được

Qua hơn 8 năm hoạt động, phòng Tổ chức – Hành chính đã đạt được những thành tích đáng khích lệ như sau: Phòng đã đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong các năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 và tập thể lao động xuất sắc năm học 2013-2014. Ngày 05 tháng 9 năm 2014 phòng Tổ chức – Hành chính danh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đặc biệt, phòng còn đạt được danh hiệu tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010 theo tiêu chuẩn bình xét của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tổ chức – Hành chính đạt được kết quả như hiện nay đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu và sự đoàn kết vững mạnh của tập thể cán bộ Phòng. Trong chặng đường sắp tới, phòng Tổ chức – Hành chính sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình góp phần vào mục tiêu chung đưa Trường Đại học Tây Đô ngày càng mở rộng và phát triển về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo.


                                               PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Go to top