LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 03/8/2015 ĐẾN NGÀY 09/8/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(03/8/2015)

- 14 giờ: họp thông qua kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng và các lớp liên thông đại học, cao đẳng

- Các đơn vị có liên quan

- Phòng họp

Thứ 3

(04/8/2015)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1- năm 2015

- 8 giờ: họp sinh hoạt quy chế coi thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2015 cho cán bộ coi thi

- Các thành viên phục vụ Hội đồng thi

- Ban coi thi và cán bộ coi thi

- Phòng họp

Thứ 4

(05/8/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2015 (Môn: Chính trị)

- 8 giờ 30: họp giao ban Ban giám hiệu

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- HĐT và Ban coi thi

- BGH

- Thầy Minh

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(06/8/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2015 (Môn: Cơ sở ngành)

- HĐT và Ban coi thi

 

Thứ 6

(07/8/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2015 (Môn: Chuyên ngành)

- HĐT và Ban coi thi

 

Thứ 7

(08/8/2015)

- Làm việc theo chức năng

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng

   

Chủ nhật

(09/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng

   
Go to top