LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 23/8/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(17/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 14 giờ: họp hội đồng xét kết quả thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- HĐT TN, ban thư ký

- Phòng họp

Thứ 3

(18/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Công bố kết quả thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2015

- Nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Ban thư ký

- Ban thư ký

 

Thứ 4

(19/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Ban tuyển sinh

- BGH, Trưởng phó các đơn vị

- Thầy Minh

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(20/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 6

(21/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ: họp ban thanh tra công tác đào tạo thông qua báo cáo thanh tra

- Ban tuyển sinh

- Ban thanh tra

- Phòng họp


Thứ 7

(22/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Chủ nhật

(23/8/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 
Go to top