BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  /LCTT-ĐHTĐ                                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 09/5/2016 ĐẾN NGÀY 15/5/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/5/2016)

-Tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT

- Ban Tư vấn tuyển sinh

- Đồng Tháp

Thứ 3

(10/5/2016)

-15 giờ: họp Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp

- Các thành viên Trung tâm HTSV- HTDN

- Phòng Phó Hiệu trưởng (Phòng Thầy Minh)

Thứ 4

(11/5/2016)

-8 giờ 30: họp giao ban

-BGH, các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(12/5/2016)

-8 giờ: họp triển khai Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng chính quy và liên thông năm 2016.

-10 giờ: họp Ban Thanh tra công tác đào tạo

-14 giờ: nghiệm thu giáo trình Khoa Ngữ văn

-BGH, P. ĐT, các Khoa và

phòng ban có liên quan

- Thành viên Ban Thanh tra Đào tạo

- Hội đồng nghiệm thu giáo trình

-Phòng họp

- Phòng Phó Hiệu trưởng (Phòng Thầy Minh)

-Phòng họp

Thứ 6

(13/5/2016)

-18 giờ: ôn thi đầu vào cao học đợt 1 năm 2016

- Trung tâm ĐTCĐR-PTNNL

- Phòng F25, F26


Thứ 7

(14/5/2016)

-7 giờ 30: ôn thi đầu vào cao học đợt 1 năm 2016

- Trung tâm ĐTCĐR-PTNNL

- Phòng F25, F26

Chủ nhật

15/5/2016)

-7 giờ 30: ôn thi đầu vào cao học đợt 1 năm 2016

- Trung tâm ĐTCĐR-PTNNL

- Phòng F25, F26                                                                                                               

 

Go to top