LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  26/9/2016 ĐẾN NGÀY 02/10/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(26/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-8h00: Chấm thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – 2016

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Ban chấm thi, CB chấm thi

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-Hội trường A

Thứ 3

(27/9/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(28/9/2016)

-8h30: Họp giao ban

-BGH, các phòng

 Đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(29/9/2016)

-14h00: Họp Hội đồng xét kết quả thi tốt nghiệp

- HĐT TNTCCN

- Phòng họp

Thứ 6

(30/9/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(01/10/2016)

     

Chủ nhật

(02/10/2016)

     
Go to top