LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  10/10/2016 ĐẾN NGÀY 16/10/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(10/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-8h30: Chấm phúc khảo tốt nghiệp trung cấp đợt 1 - 2016

Ban chấm phúc khảo

 

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

Thứ 3

(11/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-15h00:Tổng duyệt chương trình, nội dung Lễ khai giảngnăm học 2016-2017

-HĐQT, BGH và các thành viên Ban Tổ chức

-Hội trường A

Thứ 4

(12/10/2016)

-7h30: Lễ Khai giảng năm học 2016-2017

Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, CBGV được phân công.

-Hội trường A

Thứ 5

(13/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-14h00: Họp xét kết quả phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp các lớp trung cấp đợt 1 năm 2016.

-Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp trung cấp đợt 1 - năm 2016.

HĐTTN + Ban Thư ký

Ban Thư ký

Phòng họp

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

Thứ 6

(14/10/2016)

     

Thứ 7

(15/10/2016)

     

Chủ nhật

(16/10/2016)

     
Go to top