LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(14/11/2016)

-       Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(15/11/2016)

-14h00: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp - lần 2 năm 2016 cho các lớp ĐH, CĐ và TCCN

-14h30: Xét cảnh báo học vụ các lớp đại học, cao đẳng các khóa

 

-Phòng Đào tạo, các Khoa, Phòng có liên quan

- Phòng Đào tạo, các Khoa liên quan

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 4

(16/11/2016)

- 8h30: Họp giao ban

-14h00: Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội nghị người lao động Trường Đại học Tây Đô.

- BGH, Các đơn vị thuộc trường

- Toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trường

-Phòng họp

-Hội trường A

Thứ 5

(17/11/2016)

- 8h30: Tổng kết công tác triển khai phần mềm giai đoạn 3

-BGH, Phòng Đào tạo, các Khoa, Phòng có liên quan

-Phòng họp

Thứ 6

(18/11/2016)

-         14h00: Sinh hoạt quy chế thi tốt nghiệp cho CB coi thi

-         Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp lần 2 - 2016

- Ban Thư ký, Ban Coi thi và CB coi thi

- Ban Thư ký, Ban CSVC

-         Phòng HĐT


Thứ 7

(19/11/2016)

     

Chủ nhật

(20/11/2016)

     
Go to top