LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(05/12/2016)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(06/12/2016)

-9h00: Họp Trung tâm hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp. Đánh giá kết quả hoạt động năm học 2015-2016; xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016- 2017.

-15h00: Họp Ban Chỉ đạo An toàn và ANTT Trường Đại học Tây Đô. Đánh giá hoạt động năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017

-Các thành viên của Trung tâm HTSV-HTDN

-Các thành viên BCĐ AT và ANTT

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 4

(07/12/2016)

-Công bố kết quả thi tốt nghiệp lần 2 – năm 2016

-8h30: Họp giao ban

- Phòng Đào tạo

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         Phòng họp

Thứ 5

(08/12/2016)

-15h00: Họp Đảng ủy

- Đảng ủy

-VP Đảng ủy

Thứ 6

(09/12/2016)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(10/12/2016)

     

Chủ nhật

(11/12/2016)

     
Go to top