LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 12/12/2016 ĐẾN NGÀY 18/12/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(12/12/2016)

-  8h00: Chấm phúc khảo thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016

Ban chấm thi, Giám khảo

Phòng chấm thi

Thứ 3

(13/12/2016)

- Làm việc bình thường

- 14h00: Họp tổ Đảm bảo chất lượng

- Tổ trưởng và đại diện thành viên

- Phòng họp

Thứ 4

(14/12/2016)

-8h30: Họp giao ban

-14h00: Tiếp Đoàn Công ty TSUKUI Nhật Bản

- 15h00: Lễ phát bằng Thạc sĩ chuyên ngành QTKD

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

- Thầy Dũng, Thầy Luận, Cô Gương

- HĐQT, BGH, thành phần được mời

-         Phòng họp

-         Phòng họp

-         Hội trường A

Thứ 5

(15/12/2016)

-8h00: Họp xét kết quả phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp (lần 2 năm 2016)

-8h00: Họp Đảng ủy

HĐT, P. ĐT, các Khoa

-         Đảng Ủy

-         Phòng họp

-         VP Đảng ủy

Thứ 6

16/12/2016)

Công bố danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp lần 2 năm 2016

-14h00: Sinh hoạt quy chế thi cho cán bộ coi thi Hội đồng thi Tốt nghiệp Đại học Khóa 6 lần 2 – Hình thức vừa làm vừa học

-15h00: Sinh hoạt quy chế cho cán bộ coi thi Hội đồng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2

-Ban Thư ký

-Ban Coi thi, CB coi thi được phân công

-         Phòng Hội đồng


Thứ 7

(17/12/2016)

-8h00: Sinh hoạt quy chế cho thí sinh Hội đồng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2

-13h00: Thi môn Cơ bản Hội đồng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2

-13h30: Thi môn Chính trị Hội đồng thi Tốt nghiệp Đại học Khóa 6 lần 2 – Hình thức vừa làm vừa học

- Ban Coi Thi, CB Coi thi được phân công

- Phòng Hội đồng, Phòng thi

Chủ nhật

(18/12/2016)

-7h00: Thi môn Cơ sở ngành Hội đồng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2

-7h30: Thi môn Cơ sở ngành Hội đồng thi Tốt nghiệp Đại học Khóa 6 lần 2 – Hình thức vừa làm vừa học

-13h00: Thi môn Điều kiện Hội đồng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2

- 13h30: Thi môn Chuyên ngành Hội đồng thi Tốt nghiệp Đại học Khóa 6 lần 2 – Hình thức vừa làm vừa học

- Ban Coi Thi, CB Coi thi được phân công

- Phòng Hội đồng,  Phòng thi

Go to top