LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(19/12/2016)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(20/12/2016)

-16h00: Họp công tác đảm bảo chất lượng với tổ đảm bảo chất lượng với Khoa Ngữ văn

- Hiệu trưởng, Tổ trưởng và các thành viên tổ ĐBCL Khoa Ngữ văn

-         Phòng họp

Thứ 4

(21/12/2016)

-         8h30: Họp giao ban

- 14h30: Họp công tác đảm bảo chất lượng với tổ đảm bảo chất lượng Phòng Tổ chức – Hành chính

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

- Hiệu trưởng, Tổ trưởng và các thành viên Phòng TCHC.

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 5

(22/12/2016)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(23/12/2016)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(24/12/2016)

     

Chủ nhật

(25/12/2016)

     
Go to top