LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(02/01/2017)

-  Nghỉ bù Tết Dương lịch 2017

   

Thứ 3

(03/01/2017)

-  Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(04/01/2017)

-      8h30: Họp giao ban

-     14h00: Họp góp ý dự thảo kiểm định chất lượng giáo dục

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Hội đồng ĐBCL, các Tổ trưởng tổ ĐBCL

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 5

(05/01/2017)

-   Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(06/01/2017)

-   Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(07/01/2017)

-         Sinh hoạt đầu khóa các lớp liên thông

BGH, PĐT, QLSV, K.Dược, KTTCNH, KTCN

-         Hội trường A

Chủ nhật

(08/01/2017)

-         7h00: Hội đồng kiểm tra chứng chỉ Tin học

HĐT, CB coi thi

 
Go to top