LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/01/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(10/01/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(11/01/2017)

-         8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

-         Phòng họp

Thứ 5

(12/01/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(13/01/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(14/01/2017)

     

Chủ nhật

(15/01/2017)

-8h00: Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô

-Đảng ủy, Đảng viên

Hội trường A

Go to top