LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(16/01/2017)

-14h00: Họp Tổ soạn thảo Đề án mở ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành QTKD.

Thành viên Tổ soạn thảo Đề án

Phòng họp

Thứ 3

(17/01/2017)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(18/01/2017)

-         8h30:Họp HĐQT

-         11h00: Họp mặt tất niên - Mừng xuân năm 2017

-Thành viên HĐQT

- Khách mời, HĐQT, BGH, toàn thể CB, GV và NV

-Phòng họp HĐQT

-         Phòng TVTS

Thứ 5

(19/01/2017)

-14h00: Dự tổng kết thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2016

-Thầy Minh, Thầy Hiệp

Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ

Thứ 6

(20/01/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(21/01/2017)

     

Chủ nhật

(22/01/2017)

     
Go to top