LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 06/02/2017 ĐẾN NGÀY 12/02/2017)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(06/02/2017)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(07/02/2017)

- 8h00:Họp rà soát lại kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp thạc sĩ Khóa 4 - Đợt 2 – Năm 2016

BGH, lãnh đạo các Phòng, Khoa liên quan (P.Đào tạo, P.TCHC, P.CTCT-QLSV, P.QTTB, P.TCKH, Khoa Kế toán-TCNH, QTKD, ĐT Sau ĐH)

Phòng họp

Thứ 4

(08/02/2017)

-         8h30: Họp giao ban

-10h00: Họp Hội đồng đánh giá năng lực và xếp loại giảng viên

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Thành viên Hội đồng

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 5

(09/02/2017)

Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(10/02/2017)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(11/02/2017)

-8h00: Lễ khai giảng lớp thạc sĩ Khóa 4 – đợt 2

BGH, lãnh đạo các Phòng, Khoa và học viên cao học khóa 4 – đợt 2

Hội trường A

Chủ nhật

(12/02/2017)

     
Go to top