Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(17/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(18/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(19/4/2017)

- 8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(20/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(21/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(22/4/2017)

-7h00: Họp cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt 01/2017

- 8h00: Sinh hoạt quy chế dự thi cho thí sinh

-13h00: Thi môn cơ bản

- Ban Thư ký, Ban Coi thi

- P. Hội Đồng

- Phòng thi

Chủ nhật

(23/4/2017)

- 7h00: Thi môn cơ sở ngành

-13h00: Thi môn chuyên ngành

- Ban Thư ký, Ban Coi thi

- P. Hội Đồng

- Phòng thi

Go to top