Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(01/5/2017)

- Ngày Quốc tế Lao động

   

Thứ 3

(02/5/2017)

-Nghỉ bù ngày 30/4

 

Thứ 4

(03/5/2017)

- 8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phòng họp

Thứ 5

(04/5/2017)

-  làm việc bình thường

   

Thứ 6

(05/5/2017)

-10h00: họp Đảng ủy

- Đảng ủy

-VP Đảng ủy


Thứ 7

(06/5/2017)

     

Chủ nhật

(07/5/2017)

     
Go to top