Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(05/6/2017)

-14h00: Đại hội chi bộ TCHC và Đào tạo

- Chi bộ

- VP Đảng ủy

Thứ 3

(06/6/2017)

-8h00: Đại hội Chi bộ Giảng viên

-15h00: Đại hội Chi bộ CTCT-QLSV

- Chi bộ

- Chi bộ

- VP Đảng ủy

- VP Đảng ủy

Thứ 4

(07/6/2017)

-  7h30:Đại hội Chi bộ Khoa KTCN

-  8h30: Họp giao ban

- Chi bộ

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

- VP Đảng ủy

- Phòng họp

Thứ 5

08/6/2017)

-14h00: Đại hội chi bộ QTTB

- Chi bộ

- VP Đảng ủy

Thứ 6

(09/6/2017)

-8h00: Dự Hội thảo Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

- Thầy Minh, Thầy Bá

-Vườn ươm CNCN tại KCN Trà Nóc


Thứ 7

(10/6/2017)

     

Chủ nhật

(11/6/2017)

     
Go to top