Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(10/7/2017)

-7h30: Chấm thi tuyển sinh liên thông

-Ban Chấm thi

-Phòng chấm thi

Thứ 3

(11/7/2017)

     

Thứ 4

(12/7/2017)

- 8h30: Họp giao ban

-13h30: Tiếp Chủ tịch tập đoàn TSUKUI – Nhật Bản

-14h00: Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường Đại học Tây Đô

- 14h30: Tư vấn tuyển sinh trên sóng truyền hình đài TH TP Cần Thơ

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- BGH

- Thành viên Hội đồng TĐKT

- Ban TVTS

-Phòng họp

-Phòng họp

-Phòng họp

- Đài TH TPCT

Thứ 5

(13/7/2017)

-15h00: Tư vấn tuyển sinh trên sóng truyền hình đài TH Vĩnh Long

-Ban TVTS

- Đài TH VL

Thứ 6

(14/7/2017)

     

Thứ 7

(15/7/2017)

-14h30: Tư vấn tuyển sinh trên sóng truyền hình đài TH An Giang

- Ban TVTS

- Đài TH AG

Chủ nhật

(16/7/2017)

- 7h00: Thi Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

-9h30: Tư vấn tuyển sinh trên sóng đài TH Kiên Giang

- Hội đồng thi Tin học

- Ban TVTS

-Phòng HĐ và Phòng thi

-Đài TH KG

Go to top