Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(13/11/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(14/11/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(15/11/2017)

-8h30: Họp giao ban

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-13h30: Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy

-BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc  Trường

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

- BTC, CB, GV

-Phòng họp

           -Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

          - Hội trường A

Thứ 5

(16/11/2017)

- 7h30: Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2017-2018

13h30: Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2017-2018

BTC, GV, SV

- BTC, GV, SV

- Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 6

(17/11/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(18/11/2017)

- 7h00: Hội đồng thi Anh văn A2

-         Hội đồng thi

-         Phòng Hội đồng

Chủ nhật

(19/11/2017)

- 7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

-         Hội đồng thi

-         Phòng Hội đồng

Go to top