Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(08/01/2018)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(09/01/2018)

-         8h00: Họp Đảng ủy

-         Đảng ủy

-         VP Đảng ủy

Thứ 4

(10/01/2018)

-         8h30:Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(11/01/2018)

-         Làm việc bình thưởng

   

Thứ 6

(12/01/2018)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(13/01/2018)

     

Chủ nhật

(14/01/2018)

-7h00: Hội đồng thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

-         Hội đồng thi

-         Phòng Hội đồng

Go to top