Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(07/5/2018)

- 14h00: Họp Ban giám khảo Hội thi

-Thành viên BGK Hội thi

-Phòng Thầy Minh

Thứ 3

(08/5/2018)

- 8h00: Họp Đảng ủy

-  Đảng ủy

-VP Đảng ủy

Thứ 4

(09/5/2018)

- 8h30:Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

-BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(10/5/2018)

- 15h00: Họp Ban giám khảo tuyển chọn 5 bài báo cáo điển hình

- Thành viên BGK Hội thi và cá nhân có báo cáo

-         VP Đảng ủy

Thứ 6

(11/5/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(12/5/2018)

     

Chủ nhật

(13/5/2018)

-7h00: Phổ biến các quy định học tập, quy trình đào tạo, tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy trong trường học

-13h00: Phổ biến các quy định học tập, quy trình đào tạo, tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng cháy chữa cháy và phòng chống ma túy trong trường học

-Ban tổ chức

- Ban tổ chức

-Hội trường A

- Hội trường A

Go to top