Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(14/5/2018)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(15/5/2018)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(16/5/2018)

-         8h30:Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

- 14h00: Họp chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT

-BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-         Ban tổ chức đón tiếp

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-Phòng họp

Thứ 5

(17/5/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(18/5/2018)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(19/5/2018)

-Đón tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT

-7h00: Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-         HĐQT, BGH và CB được phân công

-         Đảng viên, CB, NV, SV Trường

-         Phòng truyền thống

-         Hội trường A

Chủ nhật

(20/5/2018)

-7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ CNTT cơ bản

-              Hội đồng thi

-              Phòng Hội đồng

Go to top