Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(11/6/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(12/6/2018)

-8h00: Họp Đảng ủy

-14h00: Tiếp đại biểu công ty TSKUKI

-15h00: Họp cảnh báo học vụ và xét tốt nghiệp lớp Liên thông Dược và Điều dưỡng

- Đảng ủy

- BGH, Phòng QLKH&HTQT, Khoa Dược

-HĐ xét xử lý học vụ và HĐ xét tốt nghiệp

-  VP Đảng ủy

-  Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 4

(13/6/2018)

-8h30:Họp giao ban

-10h00: Buổi trao học bổng cho sinh viên

-13h30:BGH tiếp sinh viên

-14h00: Họp Hội đồng đánh giá và xếp loại năng lực giảng viên

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

- Hội Khuyến học

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-  Hội đồng đánh giá và xếp loại năng lực giảng viên

-  Phòng họp

-  Phòng F3.9

- Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng họp

Thứ 5

(14/6/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(15/6/2018)

-Làm việc bình thường

   


Thứ 7

(16/6/2018)

-7h00: Đại hội đại biểu Hội SV Trường

-7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Anh văn A2

-14h00: Tập huấn CBCT Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

-Hội SV

-Hội đồng thi

-BGH, Sở GD&ĐT Kiên Giang, CBCT

-Hội trường D

-Phòng HĐ

-Hội trường A

Chủ nhật

(17/6/2018)

-7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học

-Hội đồng thi

-Phòng HĐ

Go to top