Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(21/3/2022)

- 18h00: Chung kết cuộc thi Người dẫn chương trình và Chung kết cuộc thi Tiếng hát Sinh viên Tây Đô

-         Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

-         Hội trường A

Thứ 3

(22/3/2022)

- 9h00: Họp Ban tư vấn tuyển sinh sau đại học

- 9h00: Tập huấn chung về nghiệp vụ, phổ biến các tài liệu về công tác tổ chức thi đến cán bộ coi thi

-         18h00: Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt các cấp

-         Thành viên Ban TVTS SĐH

-Hội đồng thi Đánh giá năng lực ĐHQG Tp.HCM

-         Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

-         Online

-         Online

-         Hội trường A

Thứ 4

(23/3/2022)

-9h00: Họp giao ban

-         HĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         P. Truyền thống

Thứ 5

(24/3/2022)

-8h00: Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm 2022

-14h00: Tập huấn về nghiệp vụ, các tài liệu về công tác tổ chức thi đến cán bộ coi thi, giám sát, trật tự viên

- HĐT, Đảng ủy, BGH, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường, đại diện SV các lớp

- Ban coi thi, Ban thư ký Hội đồng thi Đánh giá năng lực ĐHQG Tp.HCM

- Hội trường A

-         Hội trường A

Thứ 6

(25/3/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(26/3/2022)

-                     7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học

-                     7h30: Hội đồng bảo vệ đề cương ngành DL-DLS

-                     Hội đồng thi

-                     Thành viên Hội đồng

-                      Phòng Hội đồng

-                      Online

Chủ nhật

(27/3/2022)

-7h00: Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia - TPHCM

- Hội đồng thi Đánh giá năng lực ĐHQG Tp.HCM

- Phòng Hội đồng

Go to top