Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(16/5/2022)

- 7h00: Đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường

- 8h00: Hội thảo hướng nghiệp Dược với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội, chủ đề “Lên thuyền vượt sóng”

-HĐT, BGH, TT. ĐBCL, lãnh đạo Khoa KTCN, Dược – Điều dưỡng và các đơn vị liên quan

-Trung tâm HTSV-HTDN và Khoa Dược - Điều dưỡng

-         P. Truyền thống

-         Hội trường A

Thứ 3

(17/5/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(18/5/2022)

-9h00: Họp giao ban

-14h00: Họp HĐ TĐG CSGD để triển khai kế hoạch TĐG CSGD

-HĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

-         P. Truyền thống

-         P. Truyền thống

Thứ 5

(19/5/2022)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(20/5/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(21/5/2022)

-         7h30: Hội đồng bảo vệ luận vănngành DL-DLS

- 15h00: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Chủ nhiệm Đỗ Văn Mãi

-         Thành viên Hội đồng

-         Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài

-         Phòng F22

-         Phòng F22

Chủ nhật

(22/5/2022)

- 7h00: Hội đồng thi Tin học

-                     7h30: Hội đồng đề cương ngành DL-DLS

-                     Thành viên Hội đồng

-                     Thành viên Hội đồng

-                      Phòng HĐ

-                      Phòng F22

Go to top