Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(23/5/2022)

- 15h00: Làm việc về phần mềm quản lý đào tạo

-         BGH, Ban QTTT&TT, P. TC-KH, Khoa SĐH

-         Phòng họp

Thứ 3

(24/5/2022)

- 14h00: Họp Ban TVTS Sau đại học

-         Thành viên Ban TVTS Sau đại học

-         Online

Thứ 4

(25/5/2022)

-9h00: Họp giao ban

-10h30: Họp xét tốt nghiệp lớp Đại học Dược 13B (văn bằng 2), LTTC-ĐH Dược 12A và các khóa cũ

-HĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-BGH, các đơn vị phòng, ban, khoa và Trung tâm liên quan

-         P. Truyền thống

-         P. Truyền thống

Thứ 5

(26/5/2022)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(27/5/2022)

- 14h00: HĐ góp ý thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường của Ths. Trần Ngọc Tuyền

-         Thành viên Hội đồng

-         Phòng họp


Thứ 7

(28/5/2022)

- 7h30: Họp Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng trình độ thạc sĩ

-         Thành viên Hội đồng

-         Phòng họp

Chủ nhật

(29/5/2022)

     
Go to top