THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo,Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng 10 giảng viên thuộc các chuyên ngành như sau:

  1. Giảng viên chuyên ngành Kế toán.
  2. Giảng viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng.
  3. Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
  4. Giảng viên chuyên ngành Luật, Luật kinh tế.

Điều kiện:

- Trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư.

- Có khả năng sư phạm và nghiên cứu khoa học.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.

Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức - Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710.3740.768

Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/7/2016.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau:

  1. Giảng viên chuyên ngành Dược: tốt nghiệp Dược sĩ loại khá trở lên
  2. Giảng viên chuyên ngành Luật kinh tế: tốt nghiệp Cử nhân Luật kinh tế loại khá trở lên hoặc Luật sư
  3. Giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật – Môi trường: tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật – Môi trường

Điều kiện:

- Có khả năng sư phạm và nghiên cứu khoa học.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.


Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức-Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0710.3740768
Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/7/2015
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu.

  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau:

  1. 20 giảng viên chuyên ngành Dược  
  2. 03 giảng viên chuyên ngành Điều dưỡng

Điều kiện:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng với chuyên ngành đã nêu trên, trong đó tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.

- Có khả năng sư phạm và nghiên cứu khoa học.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.


Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức-Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0710.3740768
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu.

Go to top