Tin tức

Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (23/5/2022) - 15h00: Làm việc về phần mềm quản lý đào...

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (16/5/2022) - 7h00: Đón đoàn chuyên gia đánh giá...

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/03/2022)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (21/3/2022) - 18h00: Chung kết cuộc thi Người dẫn...

Danh sách các biểu mẫu


STT Tên biểu mẫu Chi tiết xem tại đây 1 Mẫu đơn xin nghỉ phép Tải về 2 Mẫu sơ yếu lý lịch Tải...

Danh mục các quy đinh, quy chế quy trình của Trường


  STT Quy đinh - Quy trình Chi tiết xem tại đây 1 Quy định bổ nhiệm, luận chuyển CB-GV-NV Tải về ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (25/6/2018) - Tham gia Hội đồng thi Kỳ thi THPT Quốc...

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (11/6/2018) - Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (04/6/2018) -Trung tâm KT&ĐBCLGD làm việc với các...

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (07/5/2018) - 14h00: Họp Ban giám khảo Hội...

Lịch công tác tuần (từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (30/4/2018) -Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền...

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (09/4/2018) -  8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế...

Lịch công tác tuần (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (13/11/2017) - Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính


        Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách...

Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Hành chính


        Ngay sau khi Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, phòng Tổ chức – Hành chính là một trong ba...

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (25/9/2017) -7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”...

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (18/9/2017) -7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”...

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (11/9/2017) -7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”...

Lịch công tác tuần (từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (21/8/2017) -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm...

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (14/8/2017) -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm...

Lịch công tác tuần (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (31/7/2017) -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm...

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (24/7/2017)   -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính...

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (17/7/2017) -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm...

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (10/7/2017) -7h30: Chấm thi tuyển sinh liên...

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (03/7/2017) -Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (26/6/2017) -15h00: Họp Hội đồng thi đua các...

Lịch công tác tuần (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (19/6/2017) - Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (05/6/2017) -14h00: Đại hội chi bộ TCHC và Đào tạo -...

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/5/2017 đến ngày 04/6/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

Lịch công tác tuần (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (15/5/2017) - Nhận hồ sơ nhập học Tuyển sinh liên...

Lịch công tác tuần (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (08/5/2017) -Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (01/5/2017) - Ngày Quốc tế Lao...

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (24/4/2017) -9h00: Thẩm định chương trình đào tạo trình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (17/4/2017) -Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (10/4/2017) -7h30: Hội nghị liên kết Nhà trường- Công an...

Lịch công tác tuần (từ ngày 13/4/2017 đến ngày 09/4/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/4/2017 ĐẾN NGÀY 09/4/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/03/2017 ĐẾN NGÀY 19/03/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/3/2017 ĐẾN NGÀY 19/3/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/03/2017 ĐẾN NGÀY 12/03/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/3/2017 ĐẾN NGÀY 12/3/2017)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/02/2017 ĐẾN NGÀY 12/02/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/02/2017 ĐẾN NGÀY 12/02/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/12/2016 ĐẾN NGÀY 01/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/12/2016 ĐẾN NGÀY 01/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/12/2016 ĐẾN NGÀY 18/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/12/2016 ĐẾN NGÀY 18/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 28/11/2016 ĐẾN NGÀY 04/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  28/11/2016 ĐẾN NGÀY 04/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 21/11/2016 ĐẾN NGÀY 26/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  21/11/2016 ĐẾN NGÀY 26/11/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 06/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  31/10/2016 ĐẾN NGÀY 06/11/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 17/10/2016 ĐẾN NGÀY 23/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  17/10/2016 ĐẾN NGÀY 23/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 10/10/2016 ĐẾN NGÀY 16/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  10/10/2016 ĐẾN NGÀY 16/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/9/2016 ĐẾN NGÀY 02/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  26/9/2016 ĐẾN NGÀY 02/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/9/2016 ĐẾN NGÀY 25/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  19/9/2016 ĐẾN NGÀY 25/9/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/9/2016 ĐẾN NGÀY 18/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  12/9/2016 ĐẾN NGÀY 18/9/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   (TỪ NGÀY  05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...
Go to top