Tin tức

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (24/4/2017) -9h00: Thẩm định chương trình đào tạo trình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (17/4/2017) -Làm việc bình...

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)


Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ 2 (10/4/2017) -7h30: Hội nghị liên kết Nhà trường- Công an...

Lịch công tác tuần (từ ngày 13/4/2017 đến ngày 09/4/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/4/2017 ĐẾN NGÀY 09/4/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/03/2017 ĐẾN NGÀY 19/03/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/3/2017 ĐẾN NGÀY 19/3/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/03/2017 ĐẾN NGÀY 12/03/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/3/2017 ĐẾN NGÀY 12/3/2017)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/02/2017 ĐẾN NGÀY 12/02/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/02/2017 ĐẾN NGÀY 12/02/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/12/2016 ĐẾN NGÀY 01/01/2017)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/12/2016 ĐẾN NGÀY 01/01/2017) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/12/2016 ĐẾN NGÀY 18/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/12/2016 ĐẾN NGÀY 18/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 28/11/2016 ĐẾN NGÀY 04/12/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  28/11/2016 ĐẾN NGÀY 04/12/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 21/11/2016 ĐẾN NGÀY 26/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  21/11/2016 ĐẾN NGÀY 26/11/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 06/11/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  31/10/2016 ĐẾN NGÀY 06/11/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 17/10/2016 ĐẾN NGÀY 23/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  17/10/2016 ĐẾN NGÀY 23/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 10/10/2016 ĐẾN NGÀY 16/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  10/10/2016 ĐẾN NGÀY 16/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/9/2016 ĐẾN NGÀY 02/10/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  26/9/2016 ĐẾN NGÀY 02/10/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/9/2016 ĐẾN NGÀY 25/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  19/9/2016 ĐẾN NGÀY 25/9/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/9/2016 ĐẾN NGÀY 18/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY  12/9/2016 ĐẾN NGÀY 18/9/2016)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   (TỪ NGÀY  05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016) Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu đào tạo,Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng 10 giảng viên thuộc các chuyên ngành như sau: Giảng viên chuyên...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 16/5/2016 ĐẾN NGÀY 22/05/2016)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/5/2016 ĐẾN NGÀY 15/05/2016)


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/5/2016 ĐẾN NGÀY 08/05/2016)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/04/2016 ĐẾN NGÀY 01/05/2016)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ ...

Lịch phân công trực nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương


Chi tiết xem file nội dung đính kèm.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 30/11/2015 ĐẾN NGÀY 06/12/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 30/11/2015 ĐẾN NGÀY 06/12/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 23/11/2015 ĐẾN NGÀY 29/11/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 23/11/2015 ĐẾN NGÀY 29/11/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/11/2015 ĐẾN NGÀY 15/11/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 09/11/2015 ĐẾN NGÀY 15/11/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/11/2015 ĐẾN NGÀY 08/11/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 02/11/2015 ĐẾN NGÀY 08/11/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/10/2015 ĐẾN NGÀY 01/11/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 26/10/2015 ĐẾN NGÀY 01/11/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/10/2015 ĐẾN NGÀY 25/10/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 19/10/2015 ĐẾN NGÀY 25/10/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/10/2015 ĐẾN NGÀY 18/10/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 12/10/2015 ĐẾN NGÀY 18/10/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/10/2015 ĐẾN NGÀY 11/10/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 05/10/2015 ĐẾN NGÀY 11/10/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 28/9/2015 ĐẾN NGÀY 04/10/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 28/9/2015 ĐẾN NGÀY 04/10/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 21/9/2015 ĐẾN NGÀY 27/9/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 21/9/2015 ĐẾN NGÀY 27/9/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 14/9/2015 ĐẾN NGÀY 20/9/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 14/9/2015 ĐẾN NGÀY 20/9/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 07/9/2015 ĐẾN NGÀY 13/9/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 07/9/2015 ĐẾN NGÀY 13/9/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 31/8/2015 ĐẾN NGÀY 06/9/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 31/8/2015 ĐẾN NGÀY 06/9/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/8/2015 ĐẾN NGÀY 30/8/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 24/8/2015 ĐẾN NGÀY 30/8/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 23/8/2015)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 23/8/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 10/8/2015 ĐẾN NGÀY 16/8/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 10/8/2015 ĐẾN NGÀY 16/8/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/8/2015 ĐẾN NGÀY 09/8/2015)


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 03/8/2015 ĐẾN NGÀY 09/8/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/7/2015 ĐẾN 19/7/2015


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/7/2015 ĐẾN NGÀY 19/7/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2015


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau: Giảng viên chuyên ngành Dược: tốt nghiệp Dược sĩ loại khá trở...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/7/2015 ĐẾN 12/7/2015


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 06/7/2015 ĐẾN NGÀY 12/7/2015)   Thứ/Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau: 20 giảng viên chuyên ngành Dược  ...

Liên hệ


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  Địa chỉ: Lô Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ Điện thoại: 07103...

Giới thiệu


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH Ngay sau khi Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, phòng Tổ chức – Hành chính...
Go to top