TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Liên hệ

- Phòng Tổ chức – Hành chính, số 68 Trần Chiên, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923.740.768, Fax: 02923.740.768

- Thư điện tử: tchc@tdu.edu.vn

- Cổng thông tin điện tử: http://asd.tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông