TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Thông báo tuyển dụng năm 2022

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG  NĂM 2022

 

STT

Đơn vị

Vị trí làm việc

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Ghi chú

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ tin học

1

Khoa Quản trị kinh doanh

Giảng viên

01

PGS/GS-TS

Kinh tế; Quản trị kinh doanh

 

 

- Tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ

- Có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học

2

Khoa Sinh học ứng dụng

Giảng viên

02

Thạc sĩ

Thú Y

Anh văn B1

- Trình độ B/ UDCNTT CB

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

3

Khoa Đào tạo sau đại học

Chuyên viên

02

Đại học

Công nghệ thông tin

Anh văn B1

 

 

- Quản lý hệ thống phần mềm, website,…

Thạc sĩ

Dược lý và dược lâm sàng

Anh văn B1

- Trình độ B/ UDCNTT CB

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc (1-2 năm)

4

Khoa Dược – Điều dưỡng

Giảng viên

01

TS/CKII

Dinh dưỡng

Anh văn B1

UDCNTT CB

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II/IIII

- Có kinh nghiệm lĩnh vực chuyên ngành ít nhất 03 năm.

02

ThS/CKI

Dinh dưỡng

Anh văn B1

UDCNTT CB

5

Bộ môn Luật

Giảng viên

02

Thạc sĩ

Luật

Anh văn B1

UDCNTT CB

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

6

Thư viện

Chuyên viên

01

Đại học

Công nghệ thông tin

Anh văn B1

 

- Kinh nghiệm quản lý website; quản lý phần mềm thư viện

7

Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuyên viên

01

Đại học

Công nghệ thông tin

Anh văn B1

 

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực đảm bảo chất luọng

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông