TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Thông báo tuyển dụng T7/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau:

  1. 05 giảng viên chuyên ngành Dược học
  2. 04 giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  3. 02 giảng viên chuyên ngành Thú y
  4. 02 giảng viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng
  5. 02 chuyên viên
  6. 02 nhân viên (thợ điện, xây dựng)

Điều kiện:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng với chuyên ngành đã nêu trên, trong đó tốt nghiệp đại học loại khá trở lên. Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.

- Đối với nhân viên (điện, xây dựng) có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên.
Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức-Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3740768
Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/7/2019
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông