TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Thông báo tuyển dụng T3/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau:

  1. 15 giảng viên chuyên ngành Dược học, Dược lý – Dược lâm sàng, Tổ chức quản lý Dược, Nội khoa, Nhi khoa, Y khoa, Lão khoa.
  2. 01 giảng viên chuyên ngành kinh tế
  3. 02 chuyên viên.

Điều kiện:

- Tốt nghiệp tiến sĩ, CKII đúng với chuyên ngành hoặc ngành gần đã nêu trên. Ưu tiên ứng viên có trình độ sau tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.

- Đối với chuyên viên tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành CNTT, Luật, Văn thư lưu trữ.

Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức - Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3740768.
Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/3/2021.
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông